Image

Wim Roelofs

Sociaal Domein

Advies & Interim

Samen werken aan de toekomst van het sociaal domein!

Wim Roelofs (1955) is adviseur en interimmanager in het Sociaal Domein. Zijn deskundigheid ligt op het brede terrein van Participatie. Bevorderen van “Meedoen naar vermogen” is voor hem het kernbegrip. Door de decentralisatie van taken van het rijk naar gemeenten is samen-werken meer dan ooit van belang.

Samenwerking met Wim Roelofs betekent adequate oplossingen ontwikkelen voor complexe vraagstukken binnen het Sociaal Domein met het oog op kwetsbare burgers. Het Sociaal Domein omvat in zijn visie behalve de drie Decentralisaties (AWBZ/ Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet) ook aanpalende thema’s als Onderwijs, Gezondheid en Armoede & Schulden.

Hij is een man van de praktijk en heeft ruime ervaring als (interim) hoofd Sociale Zaken, hoofd Beleidszaken, Adviseur en Projectleider in diverse gemeenten. Hij is resultaatgericht maar heeft tegelijkertijd veel aandacht voor de mens in de organisatie. Zijn stelling luidt: “zonder goed opgeleide medewerkers geen goed resultaat voor de burger”. Ontwikkelingen in het werkveld volgt hij op de voet en hij heeft veel gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Zijn praktijkervaring en senioriteit zet hij graag in om jongere en nieuwe medewerkers te coachen in hun veranderende werkomgeving.

Trefwoorden die zijn handelen verder karakteriseren zijn: initiatiefrijk, samenwerken, analytisch, communicatief, resultaatgericht en pragmatisch.

Het sociale domein kent nog vele uitdagingen
Alle gemeenten en samenwerkingspartners zijn in 2014 gestart met de voorbereidingen. 2015 was het eerste jaar van de uitvoering waarin de vertaling van het “Wat naar het Hoe” heeft plaatsgevonden. Ook in 2016 zijn alle betrokkenen nog volop aan de slag om verder vorm en inhoud te geven aan de uitvoering.

Wat zal 2017 brengen?


Inspiratie & drive

"De gewijzigde wet- en regelgeving in het Sociaal Domein hebben een enorme impact op burgers, gemeenten en andere organisaties die werkzaam zijn in het sociaal domein.
Centraal bij alle ontwikkelingen in het Sociaal Domein staat 'Meedoen naar vermogen'. De indrukwekkende opdracht moet er toe leiden dat we iedereen de kans geven mee te doen. Niet alleen voor een beter inkomen, maar ook voor een beter welbevinden. Tegelijkertijd moeten gemeenten de taken binnen het sociale zekerheidsstelsel waar zij verantwoordelijk voor zijn betaalbaar houden.
Dit vraagt om innovatieve oplossingen. Om adequaat samen-werken met deels nieuwe partners. Om een andere werkwijze. Om een efficiënte en effectieve inzet van middelen.
Kortom, gemeenten en andere partijen staan de komende jaren voor een complexe opdracht. Ik draag hier graag mijn steentje aan bij!

Onder ‘leaflets’ vier – zeer uiteenlopende – oplossingen waar ik bij betrokken ben. "

Wim Roelofs, augustus 2016

ImageImage

Met het oog op kwetsbare burgers.
DESIGNED BY TOM PETERS IMAGE & TEXT | POWERED BY SUNBLOGGER.NL